Odstoupení od smlouvy

Pokud jste od našeho obchodu v předchozích 30 dnech obdrželi balík se zbožím na základě objednávky, kterou jste v minulosti učinili v našem e-shopu, máte nyní možnost vyplněním a odesláním níže uvedeného formuláře odstoupit od smlouvy, protože jste s námi uzavřeli smlouvu pomocí internetu, tedy typického prostředku komunikace na dálku.

Od smlouvy máte právo odstoupit také kdykoliv před dodáním zboží na základě ustanovení § 1829 odst. 1 společně s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Kam zboží zaslat

Zboží nám nám zašlete zpět na adresu: SWproducts s. r. o., Metodějova 191/11, 61200 Brno Královo-Pole. Zboží prosím nezasílejte na dobírku, tyto zásilky nebudou vyzvednuty.

Doba vyřízení reklamace

Dle občanského zákoníku je prodávající povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu odkupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu. Zboží nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Nemožnost odstoupení od smlouvy s následujících případech

Od smlouvy nelze odstoupit v těchto situacích, se kterými se u nás můžete setkat:

 • u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu

Formulář pro odstoupení od smlouvy

  Jméno a příjmení

  Adresa

  E-mail

  Telefonní číslo

  Číslo faktury

  Popis reklamovaného zboží

  Důvod reklamace