Koordinace maturitního plesu

Přijela už kapela? Máme šatnu pro účinkující? Kdo přichystá přípitek a rozloží šerpy na stůl? Koordinace celého maturitního plesu není jednoduchá záležitost. Pokud chcete, aby vše běželo podle plánu, vypadalo nádherně a ještě k tomu se všichni návštěvníci a maturanti dokonale bavili, musíte tomu obětovat spoustu času a nervů. Pokud se vydáte cestou vlastní organizace maturitního plesu, čeká Vás nespočet překážek, které budete muset v průběhu zařizování překonat.

V den maturitního plesu vše leží na Vašich bedrech a je na Vás, jak ples dopadne. Bohužel z tohoto důvodu si vlastní maturitní ples většinou maturanti neužijí. Řeší vše kolem místo toho, aby si užívali vlastní ples a tu slávu, že tam jsou všichni vlastně kvůli nim. Je to Váš maturitní ples a tak si jej užijte. Starosti a organizaci přenechejte nám!

Neradi píšeme o tom, že Vám uděláme služby nejlépe, nejprofesionálněji a tak dále. To přece umí napsat každý, ale realita může být zcela jiná. My bychom byli moc rádi, kdybychom Vám to mohli spíše dokázat, než o tom pouze psát na papíře. I proto je pro nás tolik důležitý a tolikrát ve třídách zmiňovaný osobní kontakt. Nechceme Vás brát jako „položku“ v celé maturitní sezoně, ale jako třídu. Věnovat se Vám tak dlouho, dokud to nebude ono a nezahazovat Vaše mnohdy velmi kreativní nápady, jen abychom jsme měli ples rychle hotový a mohli jít na další. To není cesta, kterou jsme se chtěli na začátku vydat a které se za každou cenu vyhneme i v budoucnu.

Koordinátor na maturitní ples

Cena 8 000 Kč

  • Poradenství a pomoc při vyřizování všech legislativních záležitostí spojených s maturitním plesem (OSA, INTERGRAM, TOMBOLA-LOTERIJNÍ ZÁKON).
  • Pomoc při výběru skleniček, šerp, triček, atd.
  • Doporučení a zabezpečení doprovodného programu v závislosti na tématu plesu.
  • V den konání plesu organizační zabezpečení hladkého průběhu plesu (dodržení časové osy plesu, příprava na šerpování, tance s rodiči a učiteli, tombola, vstupy účinkujících, půlnoční překvapení atd.).
  • Koordinátor je Vám plně k dispozici v den plesu, cca od 16:00 do jeho ukončení.

Full servis na maturitní ples

Cena 15 000 Kč

  • Koordinátor je s maturanty ve spojení po celou dobu příprav maturitního plesu, kdy je jim plně k dispozici při řešení všech důležitých i méně důležitých záležitostí týkající se maturitního plesu. Je s nimi v kontaktu přes sociální sítě, či je pravidelně navštěvuje přímo u nich ve třídě.
  • V den plesu je maturantům k dispozici od dopoledních hodin až do skončení samotného plesu, kdy má k dispozici i celý svůj tým (pomocný koordinátor + brigádník).
  • Koordinátor připravuje ples od maličkostí (například vyřízení legislativních a administrativních úkonů, pomoc s výběrem šerp či skleniček, pomoc při výběru barvy balonků) až po věci velmi důležité (například pomoc s výběrem vhodné kapely, moderátora, techniky). 
  • Koordinátor je maturantům plně k dispozici od začátku příprav až do skončení maturitního plesu.

Poptávkový formulář