Jedná se o ukázku s tradiční japonskou zbraní ve formě freestyle nunchaku. Podle typu akce se volí vhodné oblečení, doprovodná scénka a konkrétní cvičební sestavy, které s každou písničkou gradují nejen obtížností, ale i rychlostí pohybu.
Máte-li zájem, komukoliv rádi ukážeme nějaké základy s touto zbraní.